Νέο Βουλευτήριο
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ)  416 π.Χ. Κατασκευάστηκε μεταξύ των 416-406 π.Χ.

 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


Τι βλέπω;

Πρόκειται για ένα ορθογώνιο πρόστυλο κτίριο, του οποίου σώζονται μόνο τα θεμέλια και δε γνωρίζουμε με σιγουριά τη διάταξη των εδράνων.

Τι δε βλέπω;

Η κατασκευή του νέου βουλευτηρίου κρίθηκε απαραίτητη όταν το παλαιό δεν επαρκούσε για τις ανάγκες της βουλής. Το νέο βουλευτήριο λοιπόν στέγαζε τη Βουλή των Πεντακοσίων, η οποία συνεδρίαζε σε αυτό. Ήταν ένα σώμα από 50 κληρωτούς πολίτες από κάθε φυλή της Αθήνας και είχε θητεία ενός έτους. Στις αρμοδιότητές του ήταν να προετοιμάζει νομοσχέδια, τα οποία αργότερα κατατίθεντο προς ψήφιση από την Εκκλησία του Δήμου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν κάτι σαν τη σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βιβλιογραφία

Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, (χ.α.), Βουλευτήριον (περί το 500 και 416/5- 409/6 π.Χ.), ΕΙΕ
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/02_DELTIA/Bouleuterion.aspx
Τελευταία Επίσκεψη 22/9/2013
 
Χριστοπούλου Β., (2012), Βουλευτήριο Αρχαίας Αγοράς, Οδυσσεύς, Υπουργείο Πολιτισμού,
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=10302
Τελευταία Επίσκεψη 22/9/2013