Πολυκατοικία
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1960 Κατασκευάστηκε

Τι βλέπω;

Η πολυκατοικία που σχεδίασε ο Τ. Ζενέτος (1926-1977) είναι από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά έργα του ρεύματος του μοντερνισμού. Ισχύουν οι κανόνες του Διεθνούς Στυλ (International Style), οι οποίοι έχουν διαχρονική αξία. Τα κυρίαρχα υλικά του κτιρίου είναι το λευκό μάρμαρο, το αλουμίνιο και το κρύσταλλο. Αποτελείται από πιλοτή και 5 ορόφους. Στην πιλοτή υπάρχει μια λίμνη, η οποία δίνει την  αίσθηση ότι το κτίριο αιωρείται. Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση γυαλιού δίνει την εντύπωση της συνέχειας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Τι δε βλέπω;

Τα διαμερίσματα, εκτός του ότι έχουν πολύ ωραία θέα, έχουν και ελάχιστα διαχωριστικά στοιχεία. Από αυτά, πολλά είναι κινητά, με αποτέλεσμα ο χώρος να μεταβάλλεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιθυμίες των ενοίκων.

Βιβλιογραφία

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (2000), Πολυκατοικία, culture 2000,
http://www.culture2000.tee.gr/ATHENS/GREEK/main2.html
Τελευταία επίσκεψη 17/11/2013