Ρωμαϊκά Λουτρά
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.)


  Το λουτρό κατασκευάστηκε κατά τα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. ή στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  2003 Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, στέγασης και ανάδειξης του χώρου, οι οποίες διήρκησαν ένα έτος.

Τι βλέπω;

Σε χώρο πλάτους 21μ. βλέπουμε το λουτρό των ρωμαϊκών χρόνων, το οποίο αποτελείται από 2 αίθουσες με υπόκαυστα, 2 εστίες πυροδότησης και 9 δεξαμενές. Η μεγαλύτερη αίθουσα είναι των καυτών λουτρών κι έχει 15 μικρούς στύλους υποκαύστων (ορθογώνιους και κυλινδρικούς) και διαχωριστικούς τοίχους. Ακολουθεί η αίθουσα των χλιαρών λουτρών. Οι εστίες πυροδότησης συνδέονταν με το λουτρό με υπόγειο τρόπο και η κυκλοφορία του θερμού αέρα γινόταν μέσω τριών δεξαμενών και ένα συνολικά σύνθετο σύστημα κυκλοφορίας αέρα. Κατά τα βυζαντινά χρόνια τα λουτρά χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες σιτηρών και τα πιθάρια σφηνώνονταν στο δάπεδο, όπως φαίνονται και σήμερα στο νότιο τμήμα.

Τι δε βλέπω;

Το λουτρό κατασκευάστηκε σε ένα σημείο όπου το νερό ήταν άφθονο κατά την αρχαιότητα, χάρη στον ποταμό Ιλισό. Αποκαλύφθηκε κατά τη διάνοιξη φρέατος εξαερισμού για το μετρό. Μετά την ανακάλυψη αυτή, το φρέαρ μετακινήθηκε και ο χώρος αναδείχθηκε. Το λουτρό συνεχίζει προς τον Εθνικό Κήπο και κάτω από τη λεωφόρο Αμαλίας. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε είναι ότι έγιναν επισκευές στις υπόκαυστες αίθουσες τους επόμενους δύο αιώνες (5ος και 6ος αιώνας μ.Χ.) και προστέθηκαν 4 νέες δεξαμενές. Η μία είχε πλακοστρωμένο δάπεδο και στους τοίχους βρέθηκαν αμελείς καλλιτεχνικές αποδόσεις ανθρωπίνων μορφών και θρησκευτικών συμβόλων, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε καταφύγιο ή μαρτύριο κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.

Βιβλιογραφία

Επιγραφή στο χώρο
 
Ζαχαριάδου O., (2012), Ρωμαϊκά Λουτρά Ζαππείου, Οδυσσέας, Υπουργείο Πολιτισμού
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh352.jsp?obj_id=12841
Τελευταία επίσκεψη: 25/8/2015