Πύλη Αδριανού
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.)  131 μ.Χ. Kατασκευή

 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821)


  Υπήρξε πύλη του "τείχους του Χασέκη", γνωστή ως "πόρτα της βασιλοπούλας" ή "καμαρόπορτα" 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


Τι βλέπω;

Η Πύλη του Αδριανού είναι η θριαμβική αψίδα κορινθιακού ρυθμού που έχτισαν οι Αθηναίοι προς τιμήν του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού. Αποτελείται από Πεντελικό μάρμαρο, έχει ύψος 18μ. και πλάτος 13μ. Διατηρείται σε καλή κατάσταση διότι αποτέλεσε μέρος του Οθωμανικού τείχους της πόλης, το οποίο βλέπουμε νοτιότερα, κατά μήκος της λεωφόρου Αμαλίας. Το οικοδόμημα χωρίζεται σε δύο μερη: το κάτω μέρος έχει το σχήμα της ρωμαϊκής τιμητικής αψίδας, ενώ το πάνω μέρος είναι εμπνευσμένο από το ελληνικό παραδοσιακό πρόπυλο. Στις δύο όψεις της αψίδας διακρίνονται με δυσκολία δύο επιγραφές. Στη δυτική όψη αναγράφεται "Εδώ είναι η Αθήνα, η αρχαία πόλη του Θησέα", ενώ στην ανατολική "Αυτή είναι η πόλη του Αδριανού και όχι του Θησέα". Αυτές οι δύο επιγραφές κάνουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα πόλη.

Τι δε βλέπω;

Η αγάπη μεταξύ Αθηναίων και Αδριανού ήταν αμοιβαία. Ο Αδριανός υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της πόλης και οι Αθηναίοι κατασκεύασαν πολλά οικοδομήματα προς τιμήν του. Αυτό είναι ένα λιτό και απέριττο οικοδόμημα χτισμένο πάνω σε έναν αρχαίο δρόμο που οδηγούσε στο πρόπυλο του Ολυμπίειου. Στα παράθυρα της αψίδας πιθανότατα υπήρχαν αγάλματα και ίσως και κίονες.

Βιβλιογραφία

Κυριακού Θ., (χ.α.), Πύλη του Αδριανού, Οδυσσεύς, Υπουργείο Πολιτισμού
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=1794
Τελευταία επίσκεψη 19/8/2013
 
Φωκά Ι., Βαλαβάνης Π., (1994), Περίπατοι στην Αθήνα και την Αττική, τόποι, θεοί, μνημεία, Κέδρος