Αγορά Πειραιά
  1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.)  2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ)  3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ)  4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ)  5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ)  6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.)  7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453)  8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821)  9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


Τι βλέπω;

    Η αγορά του Πειραιά είναι ένα σύνολο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εκθέτουν το εμπόρευμά τους κατά μήκος του πεζοδρομίου και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ανήκουν στα λαϊκά στρώματα, ψωνίζουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων που διαμορφώνουν αυτή την ιδιότυπη αγορά βρίσκονται στην οδό Δημητρίου Γούναρη στην αρχή της Τσαμαδού και κατά μήκος της Δημοσθένους

Τι δε βλέπω;

  Η αγορά του Πειραιά θεωρείται πολύ καλή διότι συνδυάζει ποιότητα και οικονομία και δεν είναι μια οργανωμένη λαϊκή αγορά από κάποιον φορέα. Η σημασία της όμως έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι έχει τεράστια ποικιλία προϊόντων (κυρίως τροφίμων), καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο φάσμα της ελληνικής –και όχι μόνο- γαστρονομίας.

Βιβλιογραφία

 
Επιτόπια παρατήρηση επιστημονικών επιμελητών.
 
Marine database (χ.α.), http://www.maritime-database.com/port.php?pid=2239
Τελευταία επίσκεψη 30/8/2012