Οδός Πατριάρχου Ιωακείμ
  1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.)  2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ)  3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ)  4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ)  5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ)  6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.)  7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453)  8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821)  9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


Τι βλέπω;

Η οδός αυτή ανήκει στη ραχοκοκαλιά των δρόμων του Κολωνακίου. Φημίζεται για τις μπουτίκ και τα ακριβά καταστήματα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει και καφέ- μπαρς. Πέραν των καταστημάτων, ένας περίπατος στην Πατριάρχου Ιωακείμ έχει και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με τις πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου να ξεχωρίζουν. Μερικές από αυτές είναι οι πολυκατοικίες Δημητριάδη, Λορεντζάτου, Αντωνιάδη και Βασιλείου.

Τι δε βλέπω;

Η περιοχή του Κολωνακίου είναι από τις πρώτες που αναπτύχθηκε η πολυκατοικία ως νέα μορφή κατοικίας. Τα κτίσματα αυτά δόμησαν την νέα εικόνα της Αθήνας και η μεταβολή αυτή ξεκίνησε συστηματικά κατά το Μεσοπόλεμο, οπότε οι προσφυγικοί οικισμοί των Ελλήνων Μικρασιατών εξαπλώνονταν διαρκώς. Η ελίτ της εποχής, σε μια προσπάθεια απομόνωσης από τους «εισβολείς» πρόσφυγες και τα λοιπά λαϊκά στρώματα, κατοίκησε στις πρώτες πολυκατοικίες, διατηρώντας την «απαραίτητη» απόσταση από τους υπολοίπους και έχοντας μια αφ’ υψηλού θέση.

Βιβλιογραφία

Ρόδη Π.Α., Τουρνικιώτης Π., (2010), Εκδοχές του Μοντέρνου στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, do.co,mo.mo., 4, Τα τετράδια του Μοντέρνου, Futura
Κοτέα Μ., (2007), Τοπική διακυβέρνηση και αστικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός της δημοτικής διοίκησης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα: Διόνικος
Leontidou L., (1990), The Mediterranean city in transition: Social change and urban development, 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.