Αστικές Πύλες
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ)  460 π.Χ. Κατασκευάστηκε

 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


Τι βλέπω;

Ο "Αστικός Πυλών" ή "Η Πύλη του Άστεως" ήταν μία από τις Αστικές Πύλες του αρχαίου Πειραιά. Ο αρχαιολογικός χώρος αυτός σήμερα βρίσκεται σε πραγματική εγκατάλειψη και είναι συχνά γεμάτος σκουπίδια και ακαθαρσίες. Πρόκειται για μια περίπτωση πραγματικής προσβολής του πολιτισμού.

Τι δε βλέπω;

Η πύλη ενισχυόταν από δύο πύργους. Επίσης, είχε και εσωτερική αυλή. Από αυτό το σημείο ξεκινούσε δρόμος, ο οποίος οδηγούσε στη Αθήνα. Πρόκειται για δρόμο ο οποίος βρισκόταν εκτός των Μακρών Τειχών (τείχη που ένωναν την Αθήνα με τον Πειραιά) αλλά ακολουθούσε παράλληλη πορεία με αυτά. Θεωρείται από τα παλαιότερα δείγματα οχύρωσης στην Αττική. Γκρεμίστηκε το 404 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες αλλά ξανακατασκευάστηκε αργότερα από τον Κόνωνα (394 π.Χ.). Σήμερα, αν κι έχουν υπάρξει αρχιτεκτονικές προτάσεις ανάδειξης του μνημείου και της γύρω περιοχής και στις οποίες συμμετείχαν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, η πολιτεία αδρανεί.

Βιβλιογραφία

Γκανιάτσας Β., (2007), Αρχαιολογικό Πάρκο στις Αστικές Πύλες του Πειραιά, Monumenta,
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=45
Τελευταία Επίσκεψη 11/10/2013
 
Τραυλός Ι., (1993), Η πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος, Αθήνα, Β’ έκδοση
 
Φωκά Ι., Βαλαβάνης Π., (1994), Περίπατοι στην Αθήνα και την Αττική, τόποι, θεοί, μνημεία, Κέδρος