Εθνικό Τυπογραφείο
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1833 Ιδρύεται η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα.

  1862 Μετονομάζεται από Βασιλικό Τυπογραφείο σε Εθνικό Τυπογραφείο.

  1905 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου.

  1907 Το Εθνικό Τυπογραφείο εγκαταστάθηκε στο παρόν κτίριο.

Τι βλέπω;

Το κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου είναι δείγμα των αρχιτεκτονικών τάσεων των αρχών του 20ου αιώνα. Έχει εμβαδόν 3.000τμ και οι παρεμβάσεις σε αυτό υπήρξαν διαχρονικά περιορισμένης κλίμακας. Υπέστη ζημιές από το σεισμό της Αθήνας το 1999, αλλά σήμερα έχουν αποκατασταθεί.

Τι δε βλέπω;

Η αρχική στέγη του Εθνικού Τυπογραφείου βρισκόταν στην οδό Σταδίου. Από την ανεξαρτησία της Ελλάδας, οι κυβερνήσεις είχαν πάντα ως προτεραιότητα την τυπογραφία για τη δημοσίευση των πράξεών τους. Η στέγαση μιας τόσο σημαντικής υπηρεσίας υπήρξε δωρεά του Ι. Χαλκοκονδύλη, γόνου παλαιάς βυζαντινής οικογένειας. Πολλά από τα αντικείμενα είναι ιστορικής αξίας και για το λόγο αυτόν πραγματοποιούνται εκθέσεις σε μια προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ τυπογραφίας και κοινωνίας.

Βιβλιογραφία

Ανυπόγραφο, (2015), «ΦΕΚ και Τέχνη» από το Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα των Συντακτών,
http://www.efsyn.gr/arthro/fektehni-apo-ethniko-typografeio
Τελευταία επίσκεψη 12/2/2017
 
Γιοχάλας Θ., Καφετζάκη Τ., (2013), Αθήνα, Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ
 
Εθνικό Τυπογραφείο, (2016), Το κτήριο,
http://www.et.gr/
Τελευταία επίσκεψη 12/2/2017