Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία"
 1. Προϊστορία (-1100 π.Χ.) 2. Γεωμετρική εποχή (-1100- 800 π.Χ) 3. Αρχαϊκή εποχή (800-479 π.Χ) 4. Κλασική εποχή (478-323 π.Χ) 5. Ελληνιστική εποχή (322- 31 π.Χ) 6. Ρωμαϊκή εποχή (30 π.Χ.- 330 μ.Χ.) 7. Βυζαντινή εποχή (331 μ.Χ.- 1453) 8. Οθωμανική εποχή (1453- 1821) 9. Νεότερη και Σύγχρονη εποχή (1821 - )


  1842 Κατασκευάστηκε

  1856 Στέγασε τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ως το 1873

  1874 Τα κτίρια πωλήθηκαν και έγιναν ξενοδοχείο με την έως σήμερα ονομασία.

  1960 Κατεδαφίστηκε το πρωτότυπο κτίριο

  1940 Από το υπόγειό του ανακοινώθηκε: Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου Ε

Τι βλέπω;

    Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» είναι από τα πιο πολυτελή και πιο ακριβά ξενοδοχεία της Αθήνας. 

Τι δε βλέπω;

Όταν κατασκευάστηκε αποτελείτο από δύο επιμέρους κτίρια, τα πρώτα της πλατείας Συντάγματος. Το σύνολο ήταν κλασικιστικό με αναγεννησιακά στοιχεία έξοχα συνδυασμένα. Διακοσμήθηκε με πλούτο στοιχείων, ώστε ο αρχιτέκτονας να προσδώσει συναισθηματισμό, όντας επηρεασμένος από τον Κάρολο Σίνκελ. Τα κιγκλιδώματα κατασκευάστηκαν βάσει βιενέζικων σχεδίων. Ο βασιλιάς Όθωνας, ο οποίος είχε λόγο στην έγκριση των σχεδίων λόγω της εγγύτητας με το παλάτι, ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένος με τα σχέδια του Χάνσεν. Αφού πέρασε η διαχείριση στην εταιρεία «Μεγάλη Βρετανία», έγινε επέκταση προς την οδό Πανεπιστημίου με διαφορετικά ύψη ορόφων σε σχέση με το πρωτότυπο κτίριο και με κακή απομίμηση στοιχείων του Χάνσεν. Όταν κατεδαφίστηκε το πρωτότυπο κτίριο, χτίστηκε εκ νέου, αλλά ως προέκταση της προέκτασης που είχε προηγηθεί. Το αποτέλεσμα είναι σαφώς κατώτερο του αρχικού. Το όνομα Μ. Βρετανία (αφού έγινε ξενοδοχείο), όπως και άλλα παρόμοια ονόματα άλλων ξενοδοχείων, προέκυψε ως αποτέλεσμα της θέλησης των Ελλήνων να συνδέονται περισσότερο με τη Δύση παρά με την Ανατολή.

Βιβλιογραφία

 
Βατόπουλος Ν., (1995), Ονομασίες ξενοδοχείων, στο Παλαιά Ξενοδοχεία της Αθήνας, Επτά Ημέρες, Καθημερινή, σ.σ. 31
 
Γιοχάλας Θ., Καφετζάκη Τ., (2013), Αθήνα, Ιχνηλατώντας την πόλη με οδηγό την ιστορία και τη λογοτεχνία, Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ
 
Μπίρης Κ. Η., (1966), Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, 5η έκδ. 2005, Αθήνα: Μέλισσα